גישור בעסקים משפחתיים

עסקים משפחתיים נתפסים בעיני המתבונן מבחוץ כמשהו יפה, קסום ואפילו מושא להערצה.

אך, עם כל "הרומנטיקה" הזו, עסק משפחתי הוא עניין מורכב הבנוי על איזון בינאישי היכול לעיתים להיות שביר.

נקודת שבר שכיחה היא בהגיע היום בו "המושכות" עוברות לדור הבא והמתחים הבין דוריים עולים כתוצאה מהשקפות עולם שונות, צרכים שונים וכד'.. כן יכולות להיווצר נקודות חיכוך בכל הנוגע לירושות וזכויות בין בני המשפחה השונים הקשורים במישרין או בעקיפין לעסק. והדוגמאות עוד רבות.

הטיפול בתקופות המשבר הללו אינו דומה כלל וכלל לטיפול בקונפליקטים רגילים בתוך עסקים, שכן העסק המשפחתי מכיל בהכרח מטענים של רגשות ותחושות הקשורים לכל המרקם המשפחתי בעבר ובהווה, ליחסי הכוחות בתוך המשפחה ולזיכרונות המשפיעים במודע או שלא במודע על ההתנהלות של כל בן משפחה.

הגישור בשילוב האימון, מאפשר לצדדים בקונפליקט לבחון את המרכיבים בעבר המשפחתי המשותף המשפיעים באופן ישיר או עקיף על דפוסי ההתנהגות בהווה.

האימון מייצר הכרה במרכיבים אלו, מעבד אותם, ובטיפול נכון בהם, מאפשר התבוננות ובחינה מחודשת של הצרכים האישיים והקולקטיביים, בחינה של אינטרסים משותפים, מביא לפתיחות להקשבה מקדמת, וליכולת לבחון אלטרנטיבות אשר יתנו מענה לכל אחד בתוך העסק ובתוך המשפחה.

בסופו של תהליך האימון משולב גישור, המשפחה נמצאת במקום בו ברור לכל אחד החזון האישי, החזון המשפחתי והמקום הנכון עבור כל המכלול הזה בתוך העסק המשפחתי מתוך ראייה מקדמת ומכבדת של כל אחד ואחד. התהליך מייצר סביבת עבודה בריאה עם נהלי עבודה ברורים, תקשורת נכונה בין בני המשפחה ויעדים מוסכמים המאפשרים גדילה וצמיחה של העסק המשפחתי.

הגישור האימוני בעסק המשפחתי הינו תהליכי. הוא מורכב מפגישות פרטניות "אחד על אחד" וכן מפגישות משותפות עם כל או חלק מהמעורבים בקונפליקט.

בסוף התהליך מגיעים להסכמות המובילות לעבודה משותפת בעסק המשפחתי ממקום מאפשר, מכבד ומקדם.

עיצוב, קידום ובניית אתרים מרכז גרייס - מנטורינג להצלחה